Om Grönsöö - Parken

"Som hela anläggningen nu står gör den ett mäktigt intryck, präglat av storvulenhet och fyllt av överraskningar vid alla växlande årstider. Den disciplinerade grönskan kring stenhuset innefattar detta med murar som ett skydd där det står på krönet av sin bergskulle och långt framskjutet mellan Mälarfjärdarna."
(Sigurd Wallin: Grönsöö, 1952)


Grönsöö slott, byggt 1611 av riksrådet Johan Skytte, omgärdades redan från början av trädgårdsanläggningar vilka successivt utvecklades och idag innehåller en i Sverige unik parkhistoria. En guidad besökare kan uppleva påtagliga spår och strukturer från åtminstone fem tid skikt i parken.


Det tidiga 1600-talets renässansartade fruktodlingskvarter, den "Skytteanska trädgården", finns i sin utbredning bevarad och innehåller idag Sveriges äldsta kommersiella fruktodling. Framför trädgården står "Drottning Kristinas lind", planterad 1623 vid Gustav II Adolfs mammas besök vid Grönsöö. Linden är en av de tio äldsta parklindarna i Europa. År 2003 planterade HM drottning Silvia en ny "Drottninglind", en genetisk kopia av den gamla.

1700-talets barockinspirerade strävan efter samordning av anläggningen, representeras av terrasserna mot sjösidan, den dubbla hästkastanjallén, och de tuktade häckarna av lind och ask som löper upp mot slottet på landsidan. I häckarna och alléerna står i huvudsak samma träd sen planteringen på 1750 - 1760 talet.

Det sena 1700-talets romantik tillförde ett kinesiskt snäckhus, "ängelska gångar", en konstgjord holme och en mycket stor labyrint. Det kinesiska snäckhuset uppfördes 1786 inspirerat av den svenskengelske trädgårdsarkitekten William Chambers. Det är klätt invändigt med snäckor och mineraler delvis importerat från Ostasien. Snäckhuset är unikt i norra Europa och en av Grönsöö´s stora sevärdheter. De ”ängelska gångarna” slingrar runt slottet, överallt med utblick över Mälaren. Av labyrinten finns endast vissa gång strukturer i entrén till parken kvar samt järntemplet i blomstergårdens mitt.

Under denna tid utveckaldes exteriören på Utöhus på Arnön mittemot Grönsöö. Det fick trappgavlar och ytterligare fönster för att likna det kloster Utö aldrig varit. Genom att utveckla stenhuset till en "point de vue" inlemmades vattenspegeln i den landskapspark som sakta skapades på Grönsöö

På 1800-talet kompletterades parken med en anläggning i "Tyska skolan" runt den gamla ruddammen. Exotiska träd och buskar samt gångar gav en ny romantik åt parken. Av denna anläggning finns endast nutkacypressen, ornäsbjörken samt lite persisk och ungersk syrén kvar.

1920-talets blomstergård ersatte det öppna parkområde som bildats då labyrinten revs på 1800-talet. Blomstergården restaurerades 1997 till sitt ursprungliga skick, varvid korsgångar i kalksten, perenner i gamla sorter och sommarblommor har återgivit Grönsööparken en del av den blomsterprakt som en gång kännetecknade Grönsöö.

Grönsöö slottspark erhöll 2005 ett hedrande tredjepris i tävlingen "Sveriges vackraste park". Här följer några av allmänhetens omdömen

”En fin park som kan ge inspiration åt en kommunal parkförvaltare, den vanlige trädgårdsägaren och den fyller sin funktion som njutningsfullt utflyktsmål”

”Härligt att det finns bevarat så gamla trädgårdar, läget fint och parken runt om är spännande att strosa i. Den nära vattenkontakten till slottet är även härlig. Och som en prick över i´ et är det fina snäcklusthuset, som är en riktig pärla i parken.”

”För de underbara terrasserna med kinesiska lusthuset på sjösidan. På terrasserna står det lönnar som hamlas regelbundet och de knotiga grenarna bildar ett lövtak som är helt sagolikt. Och därtill Mälaren med utsikt mot Utöhus...En oslagbar plats!”

”En sällsynt välbevarad historisk park med inslag alltifrån 1600-talet fram till vår egen tid. Välbevarad, vacker och stämningsskapande!”

"En mycket trevlig park med välarrangerade träd, buskar och blommor"

"Oslagbar vackert med det gamla kinesiska Lusthuset / snäckhuset som ligger intill Mälaren!"

"Genomtänkt strategi för bevarande av vårt historiska arv som ger dagens människa en oas för påfyllning av sinnena."

Läs mer om Grönsöö slottspark, dess historia och planerade åtgärder i det vårdprogram som tagits fram i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet.

Grönsöö park och trädgårdar. Historik och vårdprogram 2007.Sophia Norrman, Tomas Lagerström 2008 Ladda ner...

Som ett delprojekt i ett omfattande utvecklingsprojekt kring vård och bevarande av historiska trädgårdar i samarbete mellan Länsstyrelsen i Upssala län, Sveriges lantbruksuniversitet och Grönsöö kulturhistoriska stiftelse, disputerade Anna Tandre på en doktorsavhandling om Grönsööparken ur ett 1800-talsperspektiv. Läs den här

Grönsöö park och trädgård 1820-1925. Tre familjemedlemmars odling, upplevelser och dokumentation i förhållande till dagens anläggning. Tandre, Anna 2008 Ladda ner...

- tillbaka till toppen av sidan -